Den poezie – „Řezaná poezie″

Ve dnech 9. – 23. listopadu 2014 se konal již 16. ročník celorepublikového festivalu „Den poezie″, tedy „Dnů české a mezinárodní poezie″ v 65 městech a obcích po celé České republice a byl opět počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi.

Původně (před šestnácti lety) šlo o jeden den, den narození slavného českého básníka Karla Hynka Máchy, který si připomínáme dne 16. listopadu. Nyní již trvá festival čtrnáct dnů, během nichž si desítky škol, knihoven, literárních klubů a spolků, divadel, muzeí i jednotlivců připravují literární večery, dílny, výstavy, divadelní představení atd. Festival „Den poezie″ je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poezii především. Pořadatelem a koordinátorem řady literárních akcí je pražská Společnost poezie, která na jeho organizaci pracuje za podpory Ministerstva kultury České republiky, Hlavního města Prahy a Kristin Olson Literary Agency, s. r. o.

Festival je každoročně věnován také umělcům, jejichž „kulatá výročí″ narození v daném roce vzpomínáme. V letošním roce si připomeneme 100 let od narození Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře. Proto je také námětem letošního ročníku festivalu „Řezaná poezie″. Název literárního dění nám tedy evokuje jak Hrabalovo „řezané″ pivo, tak Kolářovy básnické koláže.

Naše gymnázium se zapojilo do tohoto celorepublikového dění hned několika počiny. Byly to např. projektové práce z autorských dílen studentů jednotlivých tříd. A jak si naši studenti „řezanou poezii″ představují? Ti nejmladší svoje básničky opravdu rozdělili na několik částí, další si uvědomili, co opravdu řeže – ať už to jsou pily, nože, ale také ostré hrany, mráz, ostrá slova… Studenti sekundy vytvořili například básně s námětem „řezané květiny″. Tyto básně potom opravdu nařezali na řezačce na maličké kousky a formou mozaiky a koláže z nich vytvořili onu květinu či jiný obrázek. Některé básně studenti také psali opravdovým husím brkem – samozřejmě, že ostře řezaným!

Studenti vyšších ročníků skládali například básně plné protikladů, jeden oxymóron za druhým, či „řízli″ poezii jinými jazyky a skládali básně formou tzv. makarónské poezie – vždy jeden verš česky, druhý např. anglicky.

Ze všech těchto prací jsme vytvořili panely, a ty jsme potom vystavili jednak v Městské knihovně v Ivančicích, jednak v rámci Dne otevřených

dveří dne 22. listopadu 2014 v budově Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice.

Nejzajímavější práce posoudila paní docentka PhDr. Věra Linhartová, CSc., která dne 18. 11. 2014 v rámci besedy se studenty o své literární činnosti vyhodnotila nejlepší práce a pro vítěze soutěže dokonce připravila nádherné ceny – svoje knihy, které jim v rámci autogramiády podepsala. Diplomy a ceny vítězům předal na vernisáži výstavy Řezaná poezie v Městské knihovně Ivančice ředitel Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice Mgr. Radek Musil a zástupkyně ředitele Mgr. Božena Pokorná. Ceny obdrželi:

I. kategorie (prima-kvarta):

  1. místo: Simona Čechovská (tercie)
  2. místo: Kateřina Mutlová (sekunda)
  3. místo: Zoja Doupovcová (kvarta)

II. kategorie (1. – 4. ročník vyššího stupně gymnázia):

  1. místo: Lucie Dudová a Petra Skrutková (3. C), Martin Foral (3. C)
  2. místo: Kateřina Beránková (2. C), David Daniš (4. C)
  3. místo: Barbora Adamová (kvinta), Michal Drozd (sexta)

Součástí programu letošního festivalu byla i připomínka řady dalších výročí významných básníků. V rámci této akce připravili organizátoři knižní záložky a plakáty s básněmi nejen Jiřího Koláře, ale také např. Irmy Geisslové, Antonína Sovy a Zbyňka Hejdy. Plakáty s programem letošního ročníku (kde byly uvedeny také literární akce našeho gymnázia) umístili do všech pražských tramvají. Verše Jiřího Koláře byly vytištěny také na sáčcích cukru, které byly distribuovány do pražských literárních kaváren a byly k dispozici také u nás – jak na vernisáži výstavy v Městské knihovně Ivančice, tak i na výstavě Řezaná poezie v rámci Dne otevřených dveří na GJB Ivančice.

Letošní „Dny české a mezinárodní poezie″ se opravdu vydařily a věříme, že i příští ročník festivalu přinese stejně zajímavý námět k literární tvorbě, protože i tímto způsobem naši studenti poznávají, že poezie vždy nemusí být pouze nudnou recitací veršů literárních klasiků.

PhDr. Jana Chocholáčová