Den poezie u nás

V pondělí 11. listopadu 2019 se na našem gymnáziu již popáté uskutečnil v rámci festivalu Den poezie workshop pod vedením známé básnířky a spisovatelky Sylvy Lauerové. Tématem letošního ročníku byla výzva „Otevřete oči“, jejíž autorem je slavný polyhistor Leonardo da Vinci. Téma bylo vybráno na počest  500 let od jeho úmrtí.

Studenti nejdříve Sylvě Lauerové zarecitovali báseň, kterou pro ni složili. Děkují v ní, že si našla čas opět navštívit  gymnázium. Pak následovala krátká přednáška o poezii a jejích rozdílných formách. Studenti se např. dozvěděli, že existují básně stvořené jen ze zvuků tvorů a věcí, které autor slyšel, když rybařil, nebo že lze složit báseň bez samohlásek.

Na závěr proběhl worshop na téma Pod proudem. Studenti se rozdělili do týmů po pěti. Každý tým si vylosoval jedno písmeno a jeho úkolem bylo napsat krátký příběh, pohádku nebo básničku, v nichž každé slovo muselo začínat právě na toto písmeno. Vznikala opravdu obdivuhodná dílka, plná nápaditosti a humoru, který našim žákům není cizí.

Studenti se tímto způsobem nejen dozvěděli něco nového o poezii, ale také se skvěle pobavili. Co příjemného je čeká příště?

Matěj Novák