Den přírodních věd v ZOO Brno

17. října se dva týmy z tercie a kvarty zúčastnili tradiční soutěže v ZOO Brno – Den přírodních věd, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická Brno. Soutěžilo celkem 129 družstev ze základních škol a víceletých gymnázií. Hlavním posláním akce bylo šířit nadšení pro přírodní vědy – na sedmi odborných stanovištích se žáci dovídali zajímavé informace z přírodovědných oborů a následně plnili soutěžní úkoly.

Krásného umístění dosáhlo naše družstvo z tercie – Ema Káňová, Ivana Kulašová a Marek Kincl – které se v kategorii gymnázií umístilo druhé a získalo i celkově druhé nejlepší bodové hodnocení ze všech týmů.  Žáci prokázali svou bystrost, výbornou paměť a dokonalou spolupráci. Vyhráli pěkné ceny a jako překvapení také exkurzi do ZOO s programem pro celou třídu. Budu se těšit a blahopřeji!

Mgr. Lucie Vlachová