Den ruského jazyka

Ve středu 23. 3. 2016 se zúčastnila skupina studentů ivančického gymnázia společně se svými vyučujícími velice zajímavé a přínosné akce.  Jednalo se stejně jako v minulém roce o Den ruského jazyka, který pořádalo Ruské kulturně-osvětové sdružení pod záštitou generálního konzula Ruské federace v Brně Alexandra Nikolajeviče Budajeva, hejtmana JMK JUDr. Michala Haška a primátora města Brna ing. Petra Vokřála.

Program začal prohlídkou brněnských památek v ruštině. Pod vedením zkušené ruské průvodkyně paní Inny Čajky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací z historie Brna. Velice poutavá byla prohlídka hradu Špilberk.

Poté jsme se přesunuli do AS klubu v Jundrově, kde nás čekalo příjemné přivítání  v ruských národních krojích, které navodilo příjemnou přátelskou atmosféru. Následovalo pohoštění v duchu klasické ruské kuchyně. Boršč a pirožky se zelím chutnaly náramně, a tak mnozí z nás neodolali a chodili si přidávat. Výborné jídlo jsme zapíjeli ruským čajem a tradičním nápojem zvaným kyseľ.

Ve druhé části programu nás čekala prezentace ruského fotografa pana Cyganova, která byla věnována ruským reáliím. Zvláště naši začátečníci z nižších ročníků ocenili to, že prezentace byla vypracovaná v češtině a komentována rusky. Dále navazovala přednáška paní Olgy Berger, lektorky FF MU o původu slov. Zde jsme se například k našemu velkému překvapení dozvěděli, že i v ruštině najdeme slova českého původu. Následovalo  vyprávění o setkání mládeže v Petrohradě, kterého se účastnila i česká skupina. Tato část byla zakončena vystoupením pana Alexeje Kudrjavceva, který nám zazpíval několik svých písní a také jsme měli možnost vyslechnout neopakovatelné písně ruského barda Vladimíra Vysockého.

Na závěr bychom chtěli všichni moc poděkovat všem organizátorům v čele s paní Ljubov Ondrouškovou za velice příjemně strávené chvíle v jejich společnosti. Už se moc těšíme na další takovou přínosnou akci.

                                                                   Učitelé a studenti ivančického gymnázia