Den učitelů

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat,“ napsal Jan Ámos Komenský, jehož narození si připomínáme 28. března. A právě tento den slavíme v České republice DEN UČITELŮ. Dovolte tedy, abychom všem našim učitelům poděkovali za jejich náročnou práci, při které rozvíjí nadání, schopnosti a morální hodnoty mladé generace.

Přejeme Vám hodně optimismu, dostatek sil, zvídavé a nadšené studenty a v neposlední řadě také spolupracující rodiče. Na závěr si dovolíme vyslovit přání, abyste při výkonu učitelské profese našli vždy i smysl pro humor a čas pro své zájmy a osobní život.

Vedení školy