Distanční výuka

Stejně jako jiné školy postihlo i naše studenty a pedagogy mimořádné opatření ministra zdravotnictví od 11. 3. 2020, jímž byla až do odvolání zrušena výuka.

Naštěstí většina z nich se nedostala do této situace nepřipravena. Již od začátku školního roku začali někteří učitelé i studenti využívat výukovou platformu MOODLE, a tak se po 11. březnu chopili i ostatní nové výzvy distanční výuky. Kromě MOODLU komunikují učitelé se žáky prostřednictvím e-mailů, elektronické třídní knihy, v neposlední řadě ale také zajímavou formou online výuky.  Naštěstí v dnešní době už téměř všechny domácnosti našich studentů disponují  počítačem a teď navíc mají všichni k dispozici  Office 365, kde mohou využívat množství  online nástrojů např. bezplatný Word, Excel či PowerPoint. Pomocí dalších aplikací (např. Teams) vznikly podklady pro online vyučování, které si studenti pochvalují.

Z počátku sice byly menší potíže zkoordinovat všechny učitelské aktivity, aby nedocházelo k přetěžování žáků, ale i tento zádrhel byl brzo vyřešen právě pomocí balíčku aplikací  OFICCE 365 a možnosti sdílení dokumentů. Učitelé tak pravidelně vkládají úkoly a naplánované aktivity pro danou třídu, aby všichni měli přehled. Pedagogové se vlastně jakoby „normálně“ scházejí na provozních poradách i pedagogických radách, kde pod vedením paní ředitelky Ing. I. Čermákové plní nejen úkoly přímo související s probíhající výukou, ale projednávají i další záležitosti a jsou seznamováni s tím, co se děje ve školní budově a co se plánuje dál.

Všem je jasné, že on line výuka nedokáže nahradit prezenční vyučování „tváří v tvář“,  ale v současné době jsou všichni vděčni za to, že se mohou slyšet, mohou spolupracovat, třídní kolektiv je „pohromadě“. Že studenti online výuku vnímají kladně, se učitelé každý týden přesvědčují při téměř 100% účasti na online třídnických hodinách.

Ani studenti, ani kantoři nemají lehkou práci, ale těmito formami určitě zvládnou nejpodstatnější učivo daných ročníků.