Duhová cesta po Ivančicích

V pondělí 15. 4. se žáci třídy 1. D zúčastnili vycházky „Duhová cesta po Ivančicích“. Žáci plnili hádanky a úkoly z matematické a fyzikální oblasti. Přesouvali se mezi jednotlivými stanovišti, která byla vyznačena na mapě. Na závěr si vyzkoušeli měření v terénu.

Ing. Jana Prokopová