Důležité upozornění

V období od 11. 1. do 1. 2. 2018 bude výchovný poradce RNDr. Pavel Faltýsek mimo školu. Na tuto dobu přebírá jeho kompetence v oblasti výchovného poradenství ředitel školy Mgr. Radek Musil.