Ekoškola – vybudování kompostéru a ukončení celoročního projektu

Díky členkám našeho školního Ekotýmu a ochotné pomoci jejich spolužáků máme v areálu školy vybudovaný nový kompostér. Tímto dívky úspěšně

ukončily svůj celoroční projekt v rámci Ekoškoly a aktivity Podnikavá mysl. Ještě jednou jim děkuji za aktivní zapojení a za výbornou spolupráci.

Mgr. Hana Brabcová