Elektrizující hodina fyziky

Dne 16. 3. se studenti 4. A zúčastnili online prohlídky Jaderné elektrárny Dukovany. Na úvod uvedla paní Janovská z informačního centra přehled bezemisních a klasických elektráren. Studenti měli možnost sledovat cestu paliva od vytěžení až po uložení v meziskladu vyhořelého jaderného paliva. Prohlídka obsahovala záběry přímo z reaktorového sálu a precizní 3D modely jednotlivých částí elektrárny. Na konci prohlídky studenti soutěžili o ceny Skupiny ČEZ, které budou čekat na své majitele ve škole. Věřím, že se v ní žáci brzy objeví.

Ing. Jiří Procházka