Energie, budoucnost lidstva

Ve čtvrtek 16. 11. se studenti třetích ročníků a sexty zúčastnili osvětové besedy na téma Energie, budoucnost lidstva, kterou organizovala společnost ČEZ. Besedu poutavě vedli Ing. Lukáš Radil, Ph.D z Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT Brno a Tomáš Hejl z firmy Porta Educa. Cílem je objektivní a všestranné informování o všech aspektech a souvislostech energetiky, inspirování k racionálním postojům v této oblasti. Mluvilo se také o přednostech a záporech jednotlivých zdrojů energie. Studenti sexty Matěj Šprync, Samuel Fajmon a Štěpán Brych se aktivně zapojili do diskuse.

Mgr. Bc. Petra Mrázová