Erasmus Day

I přes nepřízeň koronavirového období jsme se 23. září zúčastnili aktivity, kterou zorganizovala turecká škola z Istanbulu – tvořili jsme básně, jejichž počáteční slova každého verše měla začínat na písmeno ze spojení ERASMUS DAY. Využili jsmeještě hezkého počasí a vydali jsme se v rámci hodiny angličtiny na školní dvůr, kde jsme ve skupinách provětrali svoji slovní zásobu, představivost a spontánní nápady. A témata byla opravdu různorodá.

Už si jen přejeme, abychom mohli pokračovat v projektu na tvorbě komiksu tak, jak bylo naplánováno již před rokem.

Studenti 7. A

Erasmus day

Erasmus day is a big fun

Run outside on the sun.

All of us love each other

Same as our lovely mother.

Meeting new friends is good

Under the sky take some food.

Spend your day with us

Don’t  be in the class.

Are you ready?

Yes, so don’t forget to take your teddy!

 

Moaning of the wild

Every day I wonder,

Rascals live in the trees,

All around my garden,

Superior to my peer’s.

My hate has no end,

Umbrella covers my fears,

Sunshine provides no help.

 

Destruction all over Eden,

And despair for my fellow soul,

Yet I wake up again!

 

Excentric orbit of a comet,

Radiance you could not omit,

Andromeda will devour us all,

Surely it’ll be a galactic fall.

 

Milky Way may spill all its milk,

Universe doesn’t bother with things of that ilk.

Supernovas will glare bright through the day –

Doomsday rays trying to find their way.

 

And all we now feel is just freezing pain.

Yes, it all has ended in vain.