Erasmus meeting online

Naše třída 7.A je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus+, který je zaměřen na tvorbu vzdělávacích komiksů. Tohoto projektu se účastní dohromady 6 zemí – Portugalsko, Itálie, Lotyšsko, ČR, Řecko a Turecko.

Na začátku března se mělo konat setkání v České republice, které však muselo proběhnout online formou. O technické záležitosti se postaral náš IT expert Michal Hodovský, který se vypořádal se všemi nástrahami a umožnil hladký průběh celé akce. Neméně důležitou roli sehráli i naši další učitelé, kteří se s chutí ujali vedení všech setkání.

V průběhu týdne jsme se zabývali otázkou současných problémů mladé společnosti. V menších skupinkách jsme o tom měli možnost diskutovat se studenty a kantory z ostatních zemí a zdokonalovat tím svou schopnost vyjadřovat se anglicky. Dalším bodem programu byla samotná tvorba komiksu, který jsme vytvářeli v týmech po jednotlivých zemích. Každý tým si vybral jeden konkrétní problém, který považuje za nejproblematičtější, a vložil jej do příběhu. Poslední den každý stát představil svou zemi a odprezentoval svůj komiks. Následně proběhla soutěž o ten nejlepší, ve které zvítězili studenti z Itálie.

I přes provizorní podmínky jsme si program užili a těšíme se na další, snad již osobní, setkání.

Tina Sklenská a Eva Maršálková, 7.A