Erasmus+ na naší škole

V uplynulých dvou letech pracovala třída 7.A společně se studenty z Německa, Řecka, Itálie a Španělska v rámci projektu Erasmus+ na tématech zaměřených na sociální problémy, jako např. genderová rozdílnost, migrace, vzdělání či šikana. Posledním tématem se stalo duševní zdraví (Mental health), na které jsme se ve dnech 25. – 30. listopadu zaměřili u nás na gymnáziu.

Po přivítání od paní ředitelky jsme se pustili do prezentací, kde jsme porovnávali výsledky dotazníků jednotlivých zemí. Následně jsme byli rozděleni do čtyř mezinárodních skupin, v nichž jsme obcházeli workshopy, díky kterým jsme se mj. dozvěděli, jak důležité duševní zdraví je, jak se zbavit stresu a jak mu můžeme předcházet.

Pro zahraniční studenty jsme také připravili komentovanou prohlídku po Ivančicích, kde jsme jim blíže představili věž kostela Nanebevzetí Panny Marie a muzeum Alfonse Muchy.
Nezůstali jsme však pouze v Ivančicích, ale vyrazili jsme i dál, konkrétně do Brna, našeho krajského města. Zde byla pro studenty zorganizována prohlídka světoznámé vily Tugendhat a poté měli příležitost projít se městem po nejvýznamnějších památkách, a to s anglickým průvodcem.
Poslední mobilitu jsme završili závěrečnou party konanou na naší škole. Po formálním rozloučení jsme všichni společně zazpívali autorskou písničku. Poté už následovalo předání certifikátů a zábavná loterie pro zahraniční studenty.
Tečku za celým projektem udělal poslední výlet do hlavního města Prahy, kde jsme se po celodenním programu hromadně rozloučili.

Jitka Růžičková 7.A