Europäischer Tag der Sprachen

Dne 26. září se koná Evropský den jazyků, kterého se každoročně účastní také naši německy mluvící studenti. Během celého týdne hovořili v hodinách německého jazyka o nutnosti znalosti cizích jazyků, připomínali si význam studia němčiny, pouštěli si DVD a hovořili o kulturních a historických památkách jednotlivých německy mluvících zemí, o jejich školském systému, možnostech studia v Rakousku a Německu, připomínali si tematickou blízkost českých a německých pohádek, srovnávali rakouskou, německou a českou gastronomii, zpívali německé písně, vyráběli krásné kalendáře a německy psané pozvánky na oslavu významného dne. Gymnázium navštívila také absolventka naší školy Eva Imrichová, která studentům vyprávěla o své cestě do Rakouska.

Všechny aktivity, které v rámci Evropského dne jazyků proběhly, byly velmi zajímavé a rozšířily poznání v této oblasti nám všem zúčastněným.

Za komisi německého jazyka PhDr. Jana Chocholáčová