Evropské fondy a Gymnázium Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice se stejně jako celá řada dalších organizací zapojuje do různých projektů. Některé z projektů jsou financovány z Evropských fondů a škola má tak možnost získat nemalé prostředky na svůj rozvoj.

Za posledních pět let proběhly již čtyři projekty.

Schválením závěrečné monitorovací zprávy byl 31. 8. 2014 ukončen projekt EU peníze školám, který byl na gymnáziu realizován právě v uplynulých dvou letech. Cílem projektu bylo zjednodušit školám proces, jak získat dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bylo možné využít tzv. šablony klíčových aktivit, pomocí nichž si škola podle svých potřeb sestavila projektovou žádost. Gymnáziu Ivančice byl schválen projekt s názvem „Moderní škola 2012“ a byly využity šablony klíčových aktivit Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, Metodický kurz pro učitele cizích jazyků a Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola tím dosáhla zejména zlepšení podmínek pro výuku v oblasti výpočetní techniky. Byly pořízeny nové počítače, obnoveno softwarové vybavení školy. Učitelé se účastnili akreditovaných školení na zvýšení kompetencí v ICT dovednostech. Pedagogové v rámci projektu vytvořili učební materiály v následujících vzdělávacích oblastech: anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, biologie, dějepis, fyzika, chemie, informatika, matematika, zeměpis. Tyto materiály jsou při výuce i nadále často využívány.

Další projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do kterého se ivančické gymnázium zapojilo, měl název „Odysseus“. Hlavním cílem bylo zavést inovativní způsoby využití ICT ve středoškolské výuce a zpřístupnit moderní technologie co nejširší skupině vyučujících a žáků. Projekt přímo navazoval na projekt ROP „Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj“, díky kterému byla na škole vybudována bezpečná bezdrátová (WiFi) síť a vznikly tak materiální předpoklady pro realizaci projektu „Odysseus“. Učitelé plnili tzv. monitorovací indikátory tohoto projektu tím, že připravovali e-learningové výukové materiály, tzv. moduly pro jednotlivé předměty, a ty pak ověřovali společně se svými studenty. Samotné ověřování probíhalo tak, že studenti měli k dispozici netbooky, na kterých v daných hodinách vypracovávali zadané úkoly. Vznikly tak i pro ostatní uživatele (učitele i studenty) kvalitní digitální učební materiály, které jsou využívány i po ukončení projektu.

Projekt, který nebyl tak úzce spojen s ICT a probíhal v letech 2012 a 2013, měl název „Vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Jana Blahoslava v oblasti komunikačních a organizačních kompetencí“. Byl realizován opět v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a škola získala dotaci přesahující částku jeden milión korun. Podstatou projektu byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků gymnázia v oblastech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání žáků. Učitelé se vzdělávali v oblasti komunikačních a organizačních kompetencí prostřednictvím 11 kurzů akreditovaných ministerstvem školství a jednoho e-learningového kurzu.

Úspěšnou realizací zmíněných projektů škola neukončila svoji snahu o získávání dalších dotací z evropských fondů. V současné době naplno běží přípravné práce na realizaci již schváleného projektu „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“, jsou vyhledávány další možnosti, jak pro školu získat „evropské peníze“ na její rozvoj.

Mgr. Radim Dubčák