Evropský den jazyků – 26. září 2023

Feiere den Europäischen Tag der Sprachen mit uns! 

Také letos slavili naši studenti němčiny Evropský den jazyků ve svých vyučovacích hodinách mnoha způsoby. 

     Starší studenti si vyslechli přednášku Vojtěcha Eibela z oktávy (Vojta obsadil v loňském roce úžasné 2. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce) v němčině o jeho pobytu v Rakousku na prázdninovém táboře. Vyprávěl o svých zážitcích s rakouskou němčinou, ukázal rozdíly mezi němčinou spisovnou a některými rakouskými výrazy. V rámci prezentace připravil pro spolužáky nejen soutěž v překladu rakouských výrazů, ale pustil jim také autentické ukázky z hovoru rakouských rodilých mluvčích na táboře. 

Dále se studenti v hodinách němčiny zamýšleli nad krásou německých slov (Die Schönheit der Sprache) a připravili podle aktivit navržených Radou Evropy ve Štrasburku plakát se svými oblíbenými německými výrazy. Vznikl i další plakát (Sprachen in meiner Klasse), v rámci kterého si studenti ve třídě připravili statistiku, kterými jazyky kamarádi ve třídě hovoří.  

     Studenti dále ve třídách překládali recepty zajímavých a chutných jídel, která se připravují v německy mluvících zemích, zjišťovali zajímavosti o evropských jazycích, připomínali si pohádky bratří Grimmů překladem z němčiny ve filmu i poslechem z CD atd. 

Celebra con noi la Giornata Europea delle Lingue! 

Protože se po delší době opět na našem gymnáziu začala vyučovat italština, slavili Evropský den jazyků také studenti tercie, kteří si letos vybrali jako 2. cizí jazyk právě italštinu.  

     Přesto, že se učí tento jazyk teprve necelý měsíc, připravili plakát La bellezza della lingua o kráse jazyka tím, že si zapsali minimálně tři slova, která se jim v italštině nejvíce líbí, a plakát Lingue nella mia classe, ve kterém (italsky!) vytvořili statistiku jazyků, kterými hovoří oni sami i jejich spolužáci ve třídě. 

     V hodině italštiny vyrobili také projekty o svých cestách po Itálii a vzpomněli si na svá dětská léta, kdy viděli Večerníčky s italskou pohádkou Carla Collodiho Dobrodružství panáčka Pinocchia (Le avventure di Pinocchio) s asi nejznámější italskou pohádkovou postavičkou. 

PhDr. Jana Chocholáčová