Evropský den jazyků na GJB

Evropský den jazyků se zaměřuje na podporu učení se jazykům a připomíná se 26. září od roku 2001. Na naší škole probíhal Evropský den jazyků v duchu prezentací a besed s několika anglicky mluvícími mladými lidmi ze Severní Ameriky, Bolívie a Islandu a formou několika projektů.

Mladším a starším žákům z téměř všech tříd představovali svoji rodnou zemi 2 dívky Kayla a Debbie z Oregonu a Wisconsinu, Valentine z Bolívie a Gabriel z Islandu. Žáci se dozvěděli mnoho nového o životním stylu v tamních zemích, o přírodních krásách a také o osobním životě přednášejících. V neposlední řadě byla jednotlivá vystoupení zajímavá i z hlediska jazykového. Žáci slyšeli různou podobu anglické výslovnosti a seznámili se s novými slovíčky nebo si osvěžili již známá. Na závěr každého vystoupení byl čas i na otázky žákovského publika.

Setkání s mladými lidmi ze zahraničí bylo vítané osvěžení výuky jazyků na naší škole a zároveň i vzpruha pro všechny, kteří se cizímu jazyku učí.

Naši nejmladší studenti se úspěšně zaregistrovali v projektu Postcrossing – celosvětové zasílání pohlednic a nadšeně si požádali o první dvě adresy. První pohlednici s obrázkem historických Ivančic pošlou do Spojených států amerických a druhá, „vesmírná“, poputuje do Moskvy, obě doplněné textem, který vymysleli sami studenti. „Už se nemůžeme dočkat, až se náhodnému uživateli na celém světě vygeneruje také naše adresa a my si přečteme anglický pozdrav určený jen a jen pro nás!“ vzkazují všem primáni.

Také v hodinách dalších cizích jazyků, které se na škole vyučují, byl tento den připomenut nejrozmanitějšími činnostmi, např. v němčině se studenti zajímali o historii německých výrazů v češtině atd.

Jazyková komise