Evropský den jazyků – Peter Black – A New Beginning

Po úspěchu loňského divadelního představení Peter Black, které připravilo Divadelní centrum, z.s. ze Zlína, jsme se i v letošním školním roce rozhodli připomenout Evropský den jazyků tímto způsobem.

Představení navazuje na to předchozí, kdy hlavní hrdina Peter Black v průběhu jednoho dne přišel o vše. Teď hledá správné zaměstnání, přičemž jeho úspěch je ovlivněn mnoha faktory – vědomostmi, odvahou, zodpovědností, disciplínou, přátelstvím, ale i strachem, náhodou a možná i láskou.

Příběh rozehrál téma, které se dotýká všech a se kterým bude jednou v jeho různých podobách každý konfrontován. Představení shlédli studenti vyššího i nižšího gymnázia v míře přiměřené jejich věku a znalostem angličtiny.

Mgr. Eva Fukanová