Evropský den jazyků v hodinách angličtiny

I studenti druhých a třetích ročníků si v hodinách angličtiny připomněli Evropský den jazyků a tentokrát popustili uzdu svojí literární kreativitě.  Představili jsme si anglického básníka Edwarda Leara, který proslul svou knihou limeriků Velká kniha nesmyslů. Limerik je básnička o pěti verších, přičemž první verš se rýmuje s druhým a pátým a třetí verš se čtvrtým. Podstatou je ovšem hravý, nesmyslný, většinou legrační obsah, který se studenti pokoušeli napodobit a vymysleli tak celou řadu nápaditých, bláznivých básniček. Pomůckou jim mohl být anglický slovník rýmů, kterého však často nebylo třeba.

Studenti v kvintě a 1.D v rámci práce s anglickým textem zjišťovali zajímavosti o jazycích, kterými se mluví v Evropě, poznávali jazyk na základě slyšených ukázek, zahráli si řadu jazykových her, které jim potvrdily, že všechny jazyky mají svoje místo a svoji důležitost v současné společnosti.

Studenti 8.A se pokusili zmapovat svoji osmiletou přítomnost v Ivančicích, když doplňovali do mapy města místa, která jim za tuto dobu přirostla k srdci.

Zájemci se v rámci Dne mnohojazyčnosti již v pátek 22.9. zúčastnili workshopu pořádaného Evropskou unií s názvem Translation – the recipe for storytelling, kde si vyzkoušeli, jak napsat poutavý příběh v méně než 2000 znacích.

Pozadu nezůstali ani žáci primy při získávání nových slovíček zážitkem s prvky vzájemného učení, když hledali věci, které „dům a zahrada dala“ (kamínek, ulita, šiška, vršek…).

Výuka proběhla zábavnou formou a studenti se už teď těší, co dalšího je při výuce angličtiny čeká.

Komise AJ