Evropský den jazyků

Den 26. září  byl stanoven jako Evropský den jazyků a každoročně se tak slaví z iniciativy Rady Evropy. Jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

V letošním školním roce jsme využili nabídky Střediska volného času v Ivančicích. V rámci výměny mládeže přijelo do Ivančic třicítka mladých lidí z Gruzie, Arménie, Lotyšska, Ukrajiny a Turecka. Ti se rozdělili do skupin a našim studentům, kteří se sešli v učebnách podle svého výběru, ve dvou vyučovacích hodinách přiblížili život ve své zemi – prezentacemi, „výukou“ své mateřštiny, populárními hrami apod. O tom, že seznamování bylo velmi interaktivní, se můžete přesvědčit i na fotografiích.

V rámci Dne jazyků jsme se zapojili do již 9. ročníku projektu Česko-německého fóra mládeže pod názvem Do Německa na zkušenou. Tento projekt se snaží seznámit co nejvíce mladých lidí s možnostmi studia a práce v zahraničí.

Slečna Jana Kotasová, členka tohoto fóra, nás ve své velmi zajímavé prezentaci seznámila s mnoha možnostmi krátkodobých i dlouhodobých pobytů v Německu, možnostmi studia i práce v německy mluvících zemích (mezinárodní workshopy, au-pair aj.), pohovořila také o svých vlastních zkušenostech z těchto pobytů. Doporučila nám mnoho webových stránek, které nabízejí spolupráci studentů němčiny, informují o novinkách v této oblasti atd.

Každý z nás si z její prezentace odnesl mnoho nových poznatků a ujištění, že pokud chceme studovat nebo pracovat v německy mluvících zemích, máme před sebou mnoho možností, jak toho dosáhnout.

Další akce v tento den se konala ve spolupráci s jazykovou školou ALRETE, Jazykové kurzy Petry Krejčí. Na škole proběhlo  „Testování nanečisto“, ve kterém si zájemci zdarma mohli vyzkoušet, na jaké úrovni jsou jejich znalosti angličtiny. Testování proběhlo na dvou úrovních – zkouška PET a FCI, ústní část studenty ještě čeká, aby mohl být výsledek kompletní.

Komise cizích jazyků