Exkurze do Anthroposu a Planetária v Brně

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se žáci prvních ročníků vyššího gymnázia (1.C, 1.D a 5.A) zúčastnili exkurze do Anthroposu a Planetária v Brně. Do Brna vyrazily všechny tři třídy společně objednaným autobusem, který žáky 5.A vysadil u Planetária na Kraví Hoře a žáky 1.C a 1.D u Anthroposu v Pisárkách. Po komentované prohlídce expozice v Anthroposu, která byla zaměřena na vývoj člověka v pravěku, se žáci pěšky přemístili na Kraví Horu do Planetária, kde následoval program týkající se planet sluneční soustavy. Třída 5.A absolvovala exkurze v opačném pořadí. Akce byla zakončena v centru Brna na náměstí Svobody. Část žáků se pak vrátila vlakem s vyučujícími zpět do Ivančic, část zůstala v Brně.

Aleš Ziegler