Exkurze do České televize Brno

Studenti třetích ročníků našeho gymnázia probírají v současné době v hodinách českého jazyka publicistický funkční styl. Proto se dne 31. října 2019 zúčastnili workshopu mediálního vzdělávání v České televizi v Brně, aby v praxi poznali práci novinářů, moderátorů a zaměstnanců dalších profesí, bez kterých se práce v této instituci neobejde.

Exkurze se konala v novém televizním komplexu v Brně – Líšni, který začal provozovat svoji činnost v červnu 2016.  Jde o nejnovější televizní budovu v České republice. Studenty přivítala manažerka marketingu a komunikace Květoslava Strnadová. Dále se jim věnoval ředitel České televize Brno Jan Souček se svými spolupracovníky. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací například o historii vzniku televize, poučili se o základní charakteristice zpravodajských a publicistických sdělení a během workshopu si také prakticky vyzkoušeli, zda je v praxi odliší.

Potom se již vydali na velmi atraktivní prohlídku televizního zázemí – navštívili maskérnu, kostymérnu, prohlédli si dekorace například ke známým pořadům Sama doma, AZ kvíz atd. Měli možnost zhlédnout zvukové i režijní pracoviště, byli přítomni natáčení oblíbeného soutěžního pořadu AZ kvíz, seznámili se s přípravou i průběhem vysílání televizního zpravodajství, prohlédli si technickou přípravu televizních studií pro nové pořady, které se budou v současné době v Brně natáčet.

Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Do těchto prostor se studenti mají možnost dostat jen výjimečně a díky velmi vstřícnému přístupu všech zaměstnanců České televize Brno tak mají pozitivní vzpomínku na celý život.

Za komisi ČJL  PhDr. Jana Chocholáčová