Exkurze do Jaderné elektrárny

V úterý 3. října se uskutečnila exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany. Dvacet osm studentů z oktávy a čtvrtého ročníku, kteří projevili zájem zúčastnit se této akce, se po zhlédnutí krátkého filmu o skupině ČEZ, rozdělilo na dvě skupiny.

První skupina zůstala v Informačním centru na film Blackout. Potom následoval výklad paní průvodkyně – na názorném trojrozměrném modelu jaderného reaktoru ukázala a zprostředkovala reálnou představu o fungování jaderné elektrárny. Na celkovém leteckém pohledu na celý areál JE vysvětlila výrobu elektrické energie až po nakládání s použitým palivem. Druhá skupina se zúčastnila prohlídky strojovny. Poté se skupiny vyměnily. Exkurze se vydařila a studentům se v Dukovanech líbilo.

Mgr. Petra Mrázová