Exkurze do Kounicových kolejí

Ve středu 16. listopadu se studenti maturitních ročníků a v pátek 18. listopadu pak studenti kvarty zúčastnili exkurze do Kounicových kolejí. Připomenuli si tak smutné výročí uzavření českých vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava, k němuž došlo 17. listopadu 1939.

Tato událost výrazně zasáhla také do života obyvatel Kounicových kolejí, z nichž mnozí byli uvězněni a někteří dokonce zemřeli v koncentračním táboře Sachsenhausen. Za nedlouho se koleje staly policejní věznicí brněnského gestapa a nechvalně proslulým popravištěm českých vlastenců. Popravovalo se zde až do posledních dnů před osvobozením Brna v dubnu 1945.

Areálem kolejí nás provedla Mgr. Milena Spoustová, která nám ukázala místa, kde se popravovalo za prvního a druhého stanného práva i na konci války (tzv. popraviště na písečku). Tísnivou atmosféru doplňovalo chladné a sychravé počasí. Z tohoto důvodu byla prohlídka venkovních prostor urychlena a my se přesunuli do pamětních místností, v nichž je instalována historická expozice, věnovaná událostem v Kounicových kolejích za druhé světové války.

Studenti měli možnost si vystavené exponáty důkladně prohlédnout a seznámit se se základními informacemi. Paní Spoustová nám udělala krátkou přednášku a pustila nám dokumentární film, který rekonstruoval události 17. listopadu i další osudy lidí vězněných v Kounicových kolejích. Studentům byla také doporučena nedávno vyšlá kniha „Místa zkropená krví“, která o událostech v Kounicových kolejích podrobně referuje. Na konci exkurze byla možnost vznést dotazy, vzhledem k tíživosti tématu, která na všechny dolehla, toho však téměř nikdo nevyužil. Páteční skupina studentů dokonce uctila památku obětí minutou ticha a zapálením několika svíček na hlavním popravišti pod sgrafitem sv. Václava.

Akce byla vhodným připomenutím významu 17. listopadu, který bývá častěji zmiňován v souvislosti s událostmi v roce 1989 v rámci tzv. sametové revoluce. Exkurze jistě přispěla k většímu povědomí studentů o původu jejich svátku, který byl vyhlášen již v roce 1941 v Londýně. Česká republika si dnes tento den připomíná jako Den boje za svobodu a demokracii.

Mgr. Aleš Ziegler