Exkurze do Moravského zemského muzea a na Starobrněnskou radnici

V úterý 27. září se naše třída společně vypravila na exkurzi (nejen) do Moravského zemského muzea v Brně, abychom si alespoň trochu přiblížili kulturu dávné Velké Moravy.Dojeli jsme do Brna poměrně časně, takže nám před začátkem prohlídky zbývalo ještě dost času. Co ale dělat, když pozdější vlak by nás přesně na čas rozhodně nedovezl? Téměř hodinovou prodlevu jsme ale naplnili menší procházkou po historickém centru Brna. Z Hlavního nádraží jsme se přes Masarykovu ulici, Kapucínské náměstí a pár dalších míst dostali až na Zelný trh, kde se nachází i budova muzea.

V deset hodin jsme se konečně dostali k samotné prohlídce výstavy. Od návštěv muzeí by zřejmě většina lidí očekávala dlouhé procházení mezi jednotlivými vitrínami, doprovázené pečlivě utříděným, avšak ne příliš záživným komentářem. Ne však v tomto případě! Náš pan průvodce pojmul prohlídku mnohem více interaktivně, takže jsme mohli nejen ukázat naše znalosti, ale také si procvičit dedukční schopnosti, když jsme měli sami přijít na to, čím vším se v daném období lidé zabývali (k tomu nám měly pomoci vystavené předměty).

Vyhrazená hodina uplynula, ale před zpáteční cestou nás čekala ještě jedna zajímavá zastávka. Měli jsme totiž možnost si prohlédnout interiér starých radničních budov. Tam nás čekaly staré, potemnělé místnosti, ale i světlé sály plné světla pyšnící se skvělou akustikou (a pohodlnými židlemi) a v neposlední řadě překrásná vitrážová okna. To vše ale samozřejmě předčil pohled ze samotné radniční věže na Brno pod námi. Díky skvělému počasí jsme mohli obdivovat nejen střechy nejbližších domů (a občas nějaký ten holubník nebo zahrádku na vrchu budovy), ale i místa vzdálenější.

Cesta po schodech dolů a návrat na vlak pak byly takovou tečkou za zajímavě stráveným dopolednem.

Zoja Doupovcová, 6.A