Exkurze do Planetária a Anthroposu v Brně

V pátek 29. 9. 2023 se žáci tříd prvního ročníku vyššího gymnázia zúčastnili exkurzí do Planetária a Anthroposu v Brně. Z kapacitních důvodů byly vytvořeny dvě skupiny, které obě exkurze absolvovaly v opačném pořadí (zvlášť 1.C a 1.D, zvlášť 5.A).                             

V Planetáriu po úvodní přednášce o noční obloze žáci zhlédli dokument ve 3D s názvem Vesmírné oázy, který se týkal výskytu vody v naší Sluneční soustavě. V Anthroposu, kam jsme se přemístili pěšky přes Wilsonův les, následovala komentovaná prohlídka stálé expozice. Akce byla zakončena v centru Brna, kde měli žáci rozchod

PhDr. Aleš Ziegler