Exkurze na Masarykovu univerzitu

Dne 25. 10. se třídy 1. C a kvinta zúčastnily exkurze na katedru chemie Masarykovy univerzity (MUNI). Studenti MUNI, budoucí učitelé chemie, prezentovali chemické pokusy (pokusy s vodíkem a kapalným dusíkem, chromatografie na křídě, pokus s gumovým medvídkem).  Naši studenti nezůstali pouze pasivními diváky, ale aktivně se těchto pokusů účastnili.

Dle mého názoru a názoru ostatních studentů se akce opravdu vydařila. Ani chvilku jsme se nenudili. Pokusy byli zajímavé a poučné. Studenti MUNI se nám plně věnovali. Mohlo by být takových akcí více.

Natálie Breiová, 1. C