Exkurze na pracovišti Zdravotnické záchranné služby

V rámci projektového dne, který se uskutečnil na našem gymnáziu 16.11., měli žáci 3.A možnost navštívit i místní pobočku Zdravotnické záchranné služby. Pod vedením zkušených záchranářů paní doktorky Vladimíry Foralové a pana Petra Hübla se studenti mohli seznámit se způsobem přivolání a logistikou zabezpečení profesionální odborné pomoci, prohlédli si moderní vybavení záchranářských aut a vyslechli přínosné informace o pomoci druhému člověku při úraze nebo onemocnění. Ti odvážnější dokonce na vlastním těle vyzkoušeli funkci některých přístrojů ve voze. Nejvíce studenty zaujal nejspíše „schodolez“, což je vozík, který pomáhá záchranářům zajistit bezpečný přesun pacienta po schodech a dále manipulace se záchranářskými nosítky.

Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat záchranářům Zdravotnické záchranné služby v Ivančicích za ochotné a praktické přiblížení reality jejich velmi náročné práce.

Mgr. Kateřina Voborná