Exkurze třídy 8.A do Mendeliana v Brně

V úterý 6. 12. 2016 navštívila třída 8.A v rámci výuky biologie Mendelianum v Brně. Během prohlídky s odborným výkladem měli studenti možnost seznámit se s osobností a dílem J. G. Mendela, s dnešní genetikou, molekulární biologií a dalšími obory.

K vidění také byli několikametrové modely DNA a genová exprese doplněná animací. K dispozici byla studentům moderní biologická laboratoř, ve které si sami vyzkoušeli řadu zajímavých pokusů. Poutavá exkurze umožnila studentům prohloubit jejich teoretické znalosti o praktické poznatky z oblasti genetiky.

Mgr. Hana Brabcová