Finále Astronomické olympiády

Dne 23. 5. 2014 se na Hvězdárně a planetáriu v Brně uskutečnilo finále Astronomické olympiády kategorie GH a EF. Z našeho gymnázia do tohoto nejvyššího kola postoupil žák primy Adam Létal v kategorii GH. Při slavnostním zahájení soutěže pořadatelé z Astronomické společnosti informovali soutěžící a vyučující, že v každé kategorii se zapojilo průměrně 4000 žáků a pouze 25 nejlepších z celé republiky bylo pozváno na závěrečné finále do Brna.  Adam se na soutěž zodpovědně připravoval, studoval doporučenou literaturu, několikrát navštívil přednášky v Planetáriu. Ve finále se umístil na velmi pěkném 9. místě. Fotografie a výsledkovou listinu z finále astronomické olympiády jsou ke zhlédnutí na adrese http://olympiada.astro.cz/

Adamovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy, přejeme úspěchy i v dalších letech.

RNDr. Jarmila Ištoková