Finále krajské soutěže Rytíři dějin proběhlo!

Finále se uskutečnilo 22. května v Dolních Kounicích. Prostory starobylého kláštera Rosa coeli zaplnilo přes 200 žáků a studentů s pedagogy, kteří přišli podpořit své spolužáky v netradiční dějepisné soutěži. Do soutěže se přihlásilo z Jihomoravského kraje celkem 88 tříčlenných týmů.

V karegorii 1. stupeň víceletých gymnázií /2. stupně ZŠ se tým Solďáci na cukru z našeho gymnázia (Aleš Chaloupka, Ondřej Chotaš, Jakub Řehořka) umístil na 1. místě.

V kategorii střední školy / vyšší stupeň gymnázií se tým Trojspolek z našeho gymnázia (Kateřina Kuchaříková, Martin Flekal, Michaela Kocandová) umístil na 2. místě.

Vítězové byli odměněni a pasováni na „Rytíře dějin“.