Fyzikální olympiáda kategorie E, F

Dne 18. 3. se uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E (pro žáky 9. ročníků a jím odpovídající ročníky osmiletých gymnázií) a F (pro žáky 8. ročníků). Naši školu reprezentovali Marek Kincl z kvarty, Tomáš Mráz a Matěj Šprync, oba z tercie. Letošní ročník byl poznamenán distanční výukou. Účast v okrese Brno-venkov nebyla tak velká jako v letech minulých. O to více si vážíme toho, že se žáci věnovali školnímu/domácímu kolu, ve kterém řešili pět až sedm úloh školního kola. Na prvním místě se v okresním kole v kategorii F umístil Tomáš a třetí místo obsadil Matěj.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Bc. Petra Mrázová