Fyzikální olympiáda, kategorie G a D

Školní kola fyzikální olympiády probíhala během zimy a jara.

Kategorie G, určené žákům sedmých tříd a příslušným ročníkům gymnázií, se zúčastnil Tomáš Mráz (2. A). Splnil všechny požadavky pro účast v okresním kole, které se neuskutečnilo.

Kategorie D, která je určena prvním ročníkům gymnázií, se účastnil Aleš Chaloupka (5. A). Aleš postoupil do krajského kola, ve kterém se umístil na sedmém místě. Děkujeme za reprezentaci školy.

Ing. Jiří Procházka27