Fyzikální olympiáda – okresní kolo – kategorie G

Dne 25. 5. se na gymnáziu Jana Blahoslava uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G s názvem Archimediáda. Ta je určena nejmladším fyzikům, žákům sedmých tříd a příslušných ročníků víceletého gymnázia, kteří řeší během dvou hodin 4 úlohy z fyziky. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 24 žáků. Naši školu reprezentovali ze sekundy tito žáci: Eibel Vojtěch, Gottvald Ondřej, Protivánková Hana a Vacek Jakub. Nejlépe se umístil Ondřej (na desátém místě) se ztrátou šesti bodů oproti prvnímu místu.

Gratulujeme a děkujeme všem za účast a reprezentaci školy.

Mgr. Petra Mrázová