Gaudeamus Brno 2018

Dne 23. 10. 2018 se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia (7. A, 3. C, 8. A a 4. C) XXV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus  Brno 2018.

Na této akci se představilo 438 univerzit, vysokých, vyšších, odborných škol a jiných vzdělávacích institucí, z toho 172 univerzit a vysokých škol ze zahraničí. Vystavovatelé přijeli z České republiky a dalších 13 zemí.

Naši studenti tak měli možnost seznámit se formou prezentací, tištěných materiálů i osobního rozhovoru se studenty a pedagogy jednotlivých škol s možnostmi studia na těchto univerzitách a vysokých školách. Věříme, že návštěva veletrhu splnila jejich očekávání a umožnila jim získat mnoho informací o oborech, které budou chtít po maturitě studovat.

PhDr. Jana Chocholáčová, výchovná poradkyně