Geologická olympiáda

Ve středu 10. 1. 2018 proběhlo školní kolo Geologické olympiády. Soutěžní testy školního kola vyplňovali žáci elektronickou formou. Soutěžící tedy hned po uzavření kola znají své bodové výsledky. Elektronická forma zároveň umožnila porovnat výsledky školních kol i v celostátním měřítku.

Vítězem školního kola kategorie B, které je určeno žákům vyššího gymnázia, se stal Adam Létal z kvinty, který se v celostátním měřítku umístil na krásném 9.-13. místě. Získal 26 bodů z celkem 30 možných. Druhé místo obsadil Milan Daniel Dlabal (kvinta) se ziskem 24 bodů a třetí místo získal Daniel Kulaš (kvinta). Všichni tři žáci postupují do okresního kola, které proběhne 24. ledna. Všem postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Hana Brabcová