Geologická olympiáda – 4. místo v krajském kole

V pondělí 27. března proběhlo krajské kolo Geologické olympiády, které se již tradičně konalo na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Naši školu v kategorii B reprezentovala Ema Káňová ze sexty. Během soutěže prokazovala své vědomosti v rámci písemného testu a poté při poznávání přírodnin a zkamenělin. Ema se umístila na výborném 4. místě a za odměnu si odnesla hodnotné ceny, které jí soutěž budou připomínat.

Mgr. Hana Brabcová