Geologická olympiáda kategorie A a B

Ve středu 12. 12. 2018 proběhlo školní kolo Geologické olympiády. Soutěžní testy školního kola vyplňovali žáci elektronickou formou. Soutěžící tedy hned po uzavření kola znají své bodové výsledky. Elektronická forma zároveň umožnila porovnat výsledky školních kol i v celostátním měřítku.

Vítězem školního kola kategorie A, které je určeno žákům nižšího gymnázia, se stal Aleš Chaloupka z kvarty. Na druhém místě se umístil Štěpán Brych z primy a na třetím místě Jan Šipl rovněž z primy.

Vítězem školního kola kategorie B, které je určeno žákům vyššího gymnázia, se stal Adam Létal ze sexty, který se v celostátním měřítku umístil na krásném 6. – 9. místě . Druhé místo obsadil Milan Daniel Dlabal (sexta) a třetí místo získal Daniel Kulaš (sexta).

Všem postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 29. ledna 2019.

Mgr. Hana Brabcová