Geologická olympiáda kategorie A a B – školní kolo

Školní kolo Geologické olympiády se v letošním školním roce konalo ve středu 13. prosince. Soutěžní testy školního kola vyplňovali žáci elektronickou formou. Soutěžící tedy hned po uzavření kola znají své bodové výsledky.

V kategorii A, která je určena žákům nižšího gymnázia, se na 1. místě umístila Lucie Brabcová a na 2. místě Dominika Dufková. Obě žákyně jsou z primy.

V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia, se na 1. místě umístila Zuzana Lenertová ze 7. A, na 2. místě Lukáš Kryštof z 1. D a na 3. místě Lucie Procházková z 2. D.

Všem žákům moc blahopřeji a postupujícím do následujícího kola přeji hodně úspěchů.

Mgr. Hana Brabcová