Geologická olympiáda – krajské kolo

V pondělí 4. dubna proběhlo krajské kolo Geologické olympiády, které se již tradičně konalo na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Naši školu v kategorii B reprezentovala Ema Káňová z kvinty. Během soutěže prokazovala své vědomosti v rámci písemného testu a poté při poznávání přírodnin a zkamenělin. Ema se stala úspěšnou řešitelkou a za odměnu si odnesla hodnotné ceny, které jí soutěž budou připomínat.

Mgr. Hana Brabcová