Geologická olympiáda – okresní kolo – 1. místo

V úterý 10.1. se konalo okresní kolo Geologické olympiády, které proběhlo již tradičně online formou.

V kategorii A, která je určena žákům nižšího gymnázia (6. – 9. ročníkům ZŠ), naši školu reprezentovali 4 žáci z kvarty – Vilém Krátký, David Káňa, Mikuláš Macan a Adam Podolský, kteří se stali úspěšnými řešiteli.

V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia (1. – 4. ročníků SŠ), se na 1. místě umístila Ema Káňová ze sexty. Úspěšnými řešiteli byli také Zuzana Lenertová a Ivana Kulašová ze sexty a Lucie Procházková, Tomáš Musil, Bartoloměj Šebela a Martin Skalník z 1. D.

Vítězka kategorie B, Ema Káňová, postupuje do kola krajského, které se uskuteční 27. 3. v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Emě blahopřeji a přeji hodně úspěchů i v následujícím krajském kole.

Mgr. Hana Brabcová