Geologická olympiáda – okresní kolo

Okresní kolo Geologické olympiády se konalo ve středu 29. 1. 2020. V kategorii A, kterého se účastnili žáci nižšího gymnázia (6. – 9. tříd), obsadil 2. místo Vojtěch Eibel z kvarty. Úspěšnými řešitelkami byly také Ema Káňová a Ivana Kulašová – obě z tercie. Všichni tři žáci postupují do krajského kola.

V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia (1. – 4. ročníků SŠ), se na 1. místě umístil Adam Létal ze septimy. Úspěšnými řešiteli byli také další dva žáci ze septimy – Daniel Kulaš a Milan Daniel Dlabal. Všichni tři postupují do krajského kola.

Krajské kolo se bude konat 30. 3. 2020 v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Postupujícím žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v krajském kole.

Mgr. Hana Brabcová