Geologická olympiáda – okresní kolo

V úterý 18.1. se konalo okresní kolo Geologické olympiády, které proběhlo již tradičně online formou. V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia (1. – 4. ročníků SŠ), se na krásném 3. místě umístila Ema Káňová z kvinty. Při vyhodnocení a porovnání soutěžících ze všech okresů se v rámci celého Jihomoravského kraje umístila na 9. – 10. místě. Úspěšnou řešitelkou byla také Zuzana Lenertová opět z kvinty. Obě přitom v této kategorii patřily k nejmladším soutěžícím.

Krajské kolo se bude konat 4. dubna v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, do kterého Ema postupuje. Emě blahopřeji a přeji hodně úspěchů i v následujícím kole krajském.

Mgr. Hana Brabcová