Geologická olympiáda – okresní kolo

V úterý 16. 1. se konalo okresní kolo Geologické olympiády, které proběhlo již tradičně online formou.

V kategorii A, která je určena žákům nižšího gymnázia (6. – 9. ročníkům ZŠ), naši školu reprezentovaly 2 žákyně z primy – Lucie Brabcová a Dominika Dufková, které se staly úspěšnými řešitelkami.

V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia (1. – 4. ročníku SŠ), se úspěšnými řešiteli stali Zuzana Lenertová a Ivana Kulašová ze 7. A, Lukáš Kryštof z 1. D, Lucie Procházková a Tomáš Musil ze 2. D.

Všem soutěžícím srdečně blahopřeji a děkuji za účast.

Mgr. Hana Brabcová