Geologická olympiáda – okresní kolo

Okresní kolo Geologické olympiády se konalo v úterý 29. 1. 2019. V kategorii A, kterého se účastnili žáci nižšího gymnázia (6. – 9. tříd) obsadil 3. místo Aleš Chaloupka z kvarty a postupuje tak do krajského kola. V kategorii B, která je určena žákům vyššího gymnázia (1. – 4. ročníků SŠ), se na krásném 1. místě umístil Milan Daniel Dlabal ze sexty, který rovněž postupuje do krajského kola.  Na 2. místě se umístil Daniel Kulaš, také ze sexty. Toto místo už bohužel v této kategorii postupové není.

Krajské kolo se bude konat 8. 4. 2019 v Brně v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Postupujícím žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v krajském kole.

Mgr. Hana Brabcová