Geologická olympiáda – školní kolo

Školní kolo Geologické olympiády se v letošním roce konalo v termínu od 21.12. do 31.12. Soutěžní testy školního kola vyplňovali žáci elektronickou formou. Soutěžící tedy hned po uzavření kola znají své bodové výsledky.

Vítězem školního kola kategorie B, které je určeno žákům vyššího gymnázia, se stala Ema Káňová z kvinty a na druhém místě se umístila Zuzana Lenertová taktéž z kvinty. Obě žákyně postupují do okresního kola, které proběhne 18.1.2022 opět online formou.

Postupujícím gratuluji a přeji hodně úspěchů v kole následujícím.

Mgr. Hana Brabcová