Geologická olympiáda

Ve středu 1. 2. 2017 proběhlo školní kolo Geologické olympiády. Letošní ročník vyhlásila Masarykova univerzita v Brně společně s Českou geologickou službou a Univerzitou Karlovou v Praze. Velkou předností tohoto ročníku je elektronická forma soutěžních testů školního kola. Soutěžící tedy hned po uzavření kola znají své bodové výsledky.

Elektronická forma zároveň umožnila porovnat výsledky školních kol i v celostátním měřítku. Školního kola Geologické olympiády kategorie A se v  České republice zúčastnilo celkem 248 žáků.

Vítězem školního kola na naší škole se stal Adam Létal z kvarty, který se v celostátním měřítku umístil na krásném 16. místě, druhé místo obsadil Radim Šafář (opět z kvarty), který v celé ČR zaujal 24. místo a třetí místo získal Milan Daniel Dlabal (kvarta), který se celkově umístil na 46. místě. Všichni tři žáci postupují do okresního kola, které proběhne 22. března opět elektronickou formou. Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Hana Brabcová