Gratulujeme Michalu Kupskému!

Ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze proběhlo ve středu 8. 6. 2023 slavnostní vyhlášení 5. ročníku celostátní literární soutěže České akademie zemědělských věd, která se konala pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a za patronátu místostarostky Prahy 6 pro oblast školství Ing. Mariany Čapkové, MBA. Významné pro soutěž bylo také partnerství a spolupráce Národního zemědělského muzea a Knihovny Antonína Švehly.     

  Úvodní slovo pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., která poděkovala všem zúčastněným za jejich zájem o tvůrčí psaní a témata spojená s naším zemědělstvím a přírodou. K zúčastněným pohovořil i předseda Vydavatelské rady ČAZV a člen předsednictva ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který přirovnal hodnocení literárních prací k recenzním řízením vědeckých časopisů a ocenil vysokou kvalitu všech příspěvků. 

     Zúčastněné pozdravil a poděkoval jim za účast v soutěži i zástupce Ministerstva zemědělství Ing. Ondřej Brožka z Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání. Vyhlášení se osobně zúčastnil i generální ředitel Národního zemědělského muzea Ing. Zdeněk Novák, který ve svém projevu zmínil významné propojení vědy a umění v rámci literární soutěže. 

     Celkem bylo přihlášeno do soutěže 82 literárních prací. Nabízela dvě kategorie: žáků základních škol, kteří psali příspěvky na téma „Život na farmě“, a kategorii studentů středních škol, kteří posílali své příspěvky na téma „Významné osobnosti a objevy zemědělství“. Hodnoticí komise poté vybrala v každé z kategorií soutěže tři nejlepší práce. 

     Máme velikou radost, že jedním z oceněných kategorie SŠ se stal student našeho gymnázia – Michal Kupský ze septimy A. Umístil se na 3. místě a jeho práce byla zařazena do speciálního čísla časopisu „České zemědělství pohledem žáků V“, které obsahuje 20 nejoriginálnějších literárních prací tohoto ročníku. Michal převzal jako ocenění své práce diplom, skleněnou medaili České akademie zemědělských věd a odměnu, kterou věnovala vítězům soutěže ČAZV, Knihovna Antonína Švehly a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů. 

     Michalovi gratulujeme a děkujeme mu za vynikající prezentaci našeho gymnázia! 

PhDr. Jana Chocholáčová