Historická exkurze a pietní akt v Mauthausenu

V neděli 24. října se více než dvě desítky zájemců z řad studentek a studentů našeho gymnázia zúčastnily historické exkurze do rakouského koncentračního tábora Mauthausen. Po příjezdu v dopoledních hodinách proběhla bohoslužba a pietní akt, který připomněl 294 v Mauthausenu popravených českých odbojářů a jejich rodinných příslušníků. Jména popravených přečetly studentky našeho gymnázia. Odpoledne se pak uskutečnila komentovaná prohlídka celého areálu koncentračního tábora s odborným výkladem publicisty Vlastislava Janíka, který je autorem knihy s výmluvným názvem „Mauthausen – konečná stanice“.

Po prohlídce areálu se naši studenti a další účastníci vzpomínkové akce přesunuli k pomníku československých vězňů a poté ještě k místu, kam byly sypány zpopelněné ostatky mrtvých vězňů. Zde položili květiny a věnce a minutou ticha uctili památku popravených a umučených obětí. Poslední zastávkou cesty byl nechvalně proslulý mauthausenský lom, kde v nelidských podmínkách při těžké práci zahynuly tisíce vězňů. Velké poděkování patří hlavní organizátorce celé akce paní Ivaně Sládkové, která umožnila našim studentům se této vzpomínkové exkurze zúčastnit.

PhDr. Robert Bezděk